Πνευματική Παρακαταθήκη

Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, ...

Όταν δίνεις…

Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια, όταν δίνεις, γεμίζει η

www.gerontesmas.com