-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Αποφθέγματα του Όσιου Θαλάσσιου του Λιβύου

Αποφθέγματα του Όσιου Θαλάσσιου του Λιβύου από το κεφάλαιο περί αγάπης και εγκράτειας από τον Β΄ Τόμο της Φιλοκαλίας.

Ο Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος έζησε το 660μ.Χ. και ήταν σύγχρονος του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Στον Β΄ Τόμο της Φιλοκαλίας συναντούμε το κεφάλαιο περί αγάπης και εγκράτειας, αποσπάσματα του οποίου μεταφέρουμε σε αυτό το άρθρο. Μελετώντας τα αποφθέγματα του Αγίου συμπεραίνουμε πως η εγκράτεια είναι αρετή που αφορά όχι μόνο πράξεις και λόγια αλλά και σκέψεις και λογισμούς και επιθυμίες.


• «Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον».


• «Τις σωματικές και ψυχικές ηδονές τις ξεραίνει η εγκράτεια μαζί με την υπομονή, και η αγάπη μαζί με την μακροθυμία».


• «Να κυριαρχείς, γενναία στο θυμό και την επιθυμία και γρήγορα θα απαλλαγείς απ’ τους πονηρούς λογισμούς».


• «Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε του λογισμούς που έρχονται στην καρδιά».


• «Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι στις ηδονές;».


• «Τρία πράγματα είναι που προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από την μνήμη».


• «Ωφελεί μόνον η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία».


• «Η λύπη γενικά είναι στέρηση ηδονής, είτε θεϊκής είτε κοσμικής».


• «Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ηδονές. Εκείνος που περιφρόνησε τις ηδονές, μένει χωρίς λύπη».


• «Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού».


• «Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών».


• «Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του».


• «Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ηδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη, μαζί με αδιάλειπτη προσευχή».


• «Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου· όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους».


• «Την ηδονή εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική, είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια».


• «Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου».


• «Σύζευξε με τις αρετές τις δυνάμεις τις ψυχής και αυτές ελευθερώνονται οπωσδήποτε από τον τυραννικό ζυγό των παθών».


• «Χαλίνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια, και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη».


• «Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό».


• «Πρόσεχε τους λογισμούς σου και φεύγε από την κακία, για να μη σκοτιστεί ο νους σου και βλέπει άλλα αντί άλλων».


• «Αν θέλεις να ελευθερωθείς απ’ όλα τα πάθη οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή».

 

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης