-Γέροντες της εποχής μας

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός:»Σ’ αυτήν την πολυστένακτη κατάντια…».

«Σ’ αυτήν την πολυστένακτη κατάντια, που έφθασε ο άνθρωπος, αφού φυσικά χωρίστηκε από το Θεό, δεν απουσιάζει και η παγκάκιστη επιβουλή και επίδραση του σατανά, ο οποίος έχει εξουσία στην κοιλάδα του κλαυθμώνος αυτής της παροικίας μας.»

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης