-Λόγοι Πνευματικοί

Μην περιφρονείτε καμιάν αρετή

Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, αν θέλετε να ευαρεστήσετε το Θεό, μην περιφρονείτε καμιάν αρετή. Γιατί μπορούμε με πολλούς τρόπους να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό.

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης