-Λόγοι Πνευματικοί

Στην εξομολόγηση είμαστε τρεις

»Στην εξομολόγηση είμαστε τρεις: Ο Χριστός, ο Ιερέας και ο εξομολογούμενος.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εξομολόγηση γίνεται στο Χριστό και όχι στον Ιερέα

και τότε θα καταλάβουμε τι είναι εξομολόγηση και μετάνοια.»

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης