-Γέροντες της εποχής μας

Για την άσκηση των Ινδουιστών.

– Γέροντα,   οί  Ινδουιστές  φθάνουν  σέ  κάποια  αυτοκυριαρχία,   γιατί  τούς  βοηθάει  ή μεγάλη άσκηση πού κάνουν μέ τήν γιόγκα;
– Κάνουν καί κάνουν καί τί πετυχαίνουν μέ όλα αυτά; Ή ορθόδοξη εγκράτεια, καί γενικά ή πνευματική  άσκηση,   αποβλέπει  πάντα  σέ  ανώτερο  πνευματικό  σκοπό,   στον  αγιασμό  τής ψυχής. Ή δική τους σατανική κοσμική άσκηση γίνεται,   γιά  νά κάνουν ευλύγιστο κορμί,   νά γυρίζουν  χέρια  καί  πόδια  σαν  τόν  χάρτινο  Καραγκιόζη,   νά  τούς  καμαρώνουν  μερικοί ανόητοι  άνθρωποι  καί  νά  τούς  κοροϊδεύουν  οί  γελοίοι  δαίμονες.  Άπό  μικρά  παιδάκια
στραβώνουν τά πόδια, βάζουν τό ένα πόδι πάνω στον έναν ώμο καί τό άλλο στον άλλον, καί έτσι προσεύχονται. Ασκούνται χτυπώντας πολλή ώρα τό χέρι τους πάνω σέ ένα τσουβάλι μέ χαλίκι, μέχρι νά κάνη κάλο, καί μετά μπορούν νά σπάσουν πέτρες, ξύλα κ.λπ.

Άλλα, καί όσα λένε ότι αισθάνονται, έχουν κάποια εξήγηση. Τραβούν λ.χ. τήν γλώσσα μέχρι  τήν  μύτη  ή  τήν  ρουφούν  μέχρι  τόν  λάρυγγα,   παθαίνουν  έναν  ερεθισμό,   νιώθουν κάποια  γλυκύτητα,   έναν  γαργαλισμό,   καί  λένε:  Αυτό  είναι  τό  νέκταρ.  Ύστερα  πατούν κοντά στά  αυτιά κάτι νεύρα καί ακούνε βούου… μουσική. «Η πατούν τά  μάτια  τους καί αρχίζουν νά βλέπουν αστράκια! Κάθονται μέ ανοιχτά τά μάτια στον ήλιο καί, όταν τά κλείνουν, βλέπουν φως! Νά, τό πετύχαμε! λένε. Είδαμε τό άκτιστο φώς!. Όποτε ό διάβολος λέει:  «Α,   φώτα  θέλετε;  Θά  σας  δώσω  έγώ  φώτα.  Τούς  καλλιεργεί  τήν  φαντασία,   καί ύστερα, χωρίς νά πατούν τά μάτια ή χωρίς νά τά κρατούν ανοιχτά στον ήλιο, βλέπουν φώτα.
Εμάς ό διάβολος, χωρίς νά τόν προκαλέσουμε, προσπαθεί πολλές φορές νά μας πλανήση, μας  παρουσιάζει  φώτα  κ.λπ.,   άλλά τού  γυρίζουμε  τήν  πλάτη,   πόσο  μάλλον  νά  τόν προκαλέσης! Αφορμή θέλει!
– Δηλαδή, Γέροντα, τούς παρουσιάζει ό διάβολος διάφορες παραστάσεις;
– Ναί, τούς καλλιεργεί τήν φαντασία σέ μεγάλο βαθμό καί μετά τούς πλανάει. Πηγαίνουν καί μερικοί δικοί μας στους Ινδούς, τούς μαθαίνουν οί Ινδοί νά λένε κάτι βρισιές στήν γλώσσα τους γιά τόν Χριστό, γιά τήν Παναγία, γιά τούς Αγίους άλλοι ξέρουν ότι αυτά  είναι  βλασφημίες,   άλλοι  δέν ξέρουν  – καί  δαιμονίζονται.  Μετά  αρχίζουν  νά  λένε άρρητα  ρήματα.  Φθάνουν  σέ  μια  έξαλλη  κατάσταση  και  οί  άλλοι  πού  τούς  βλέπουν νομίζουν ότι βρίσκονται σέ πνευματική κατάσταση! Είναι δαιμονική κατάσταση αύτη.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης