-Γέροντες της εποχής μας

Πότε πιάνουν τα μάγια;

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης– Γέροντα, πάντοτε πιάνουν τά μάγια;
– Γιά νά πιάσουν τά μάγια, πρέπει νά δώση κανείς δικαιώματα στόν διάβολο. Νά δώση δηλαδή σοβαρή αφορμή καί νά μήν έχη τακτοποιηθή μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Σέ έναν πού εξομολογείται, καί μέ τό φτυάρι νά του ρίχνουν τά μάγια, δέν πιάνουν. Γιατί, όταν έξομολογήται καί έχη καθαρή καρδιά, δέν μπορούν οί μάγοι νά συνεργασθούν μέ τόν διάβολο, γιά νά τόν βλάψουν.
Μιά  φορά  ήρθε  ένας  μεσήλικας  στο  Καλύβι  μέ  έναν  αέρα…  Από  μακριά,   μόλις  τόν είδα,   κατάλαβα  ότι  έχει  δαιμονική  επήρεια.  Ήρθα  νά  μέ  βοηθήσης,   μού  είπε. Προσευχήσου γιά μένα, γιατί έναν χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους καί οί γιατροί δέν βρίσκουν τίποτε. Έχεις δαιμόνιο, του λέω, γιατί έδωσες δικαιώματα στόν διάβολο.
Δέν έκανα τίποτε, μού λέει. Δέν έκανες τίποτε; του λέω. Δέν απάτησες μία κοπέλα; Έ, αυτή  πήγε  καί σου έκανε  μάγια.  Πήγαινε  νά  ζήτησης συγγνώμη άπό τήν  κοπέλα,   μετά νά  έξομολογηθής, νά σου διαβάσουν καί εξορκισμούς, γιά νά βρής τήν υγεία σου. Αν έσύ δέν καταλάβης  τό  σφάλμα  σου  καί  δέν  μετανοήσης,   όλοι  οί  πνευματικοί  του  κόσμου  νά μαζευτούν καί νά ευχηθούν, τό δαιμόνιο δέν θά φύγη. Όταν έρχωνται τέτοιοι άνθρωποι, μέ τέτοιον αέρα, τούς μιλάω ανοιχτά. Θέλουν τράνταγμα, γιά νά συνέλθουν.
Ένας  άλλος  μού  είπε  ότι  ή  γυναίκα  του  έχει  δαιμόνιο.  Κάνει  συνέχεια φασαρίες στο σπίτι.  Σηκώνεται  τό  βράδυ,   τούς  ξυπνάει,   τά  κάνει  όλα άνω-κάτω.  Έσύ  εξομολογείσαι;, τού λέω. Όχι, μου λέει. Πρέπει νά έχετε δώσει δικαιώματα στόν διάβολο, του λέω. Δέν έγινε  αυτό  στά  καλά  καθούμενα.  Τελικά  βρήκαμε  ότι  είχε  πάει  σ’  έναν  Χότζα  καί  του έδωσε κάτι νά  ραντίση στο σπίτι γιά γούρι,   γιά  νά πάη καλά ή δουλειά του, καί ούτε καν έδινε σ’ αυτό σημασία. Αλώνιζε μετά ό διάβολος στό σπίτι του.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης