-Γέροντες της εποχής μας -Λόγοι Πνευματικοί

Που οφείλεται η μελαγχολία;

– Γέροντα, πού οφείλεται ή μελαγχολία πού έρχεται πολλές φορές στήν ψυχή;
– Ή  μελαγχολία  καί  τό  πλάκωμα  τής  ψυχής  οφείλονται  συνήθως  σέ  τύψεις  άπό ευαισθησία, καί τότε ό άνθρωπος χρειάζεται νά έξομολογηθή, γιά νά μπόρεση νά βοηθηθή άπό τόν πνευματικό.

(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης