-Λόγοι Πνευματικοί

Είναι αδύνατο να πλησιάσουμε

«Είναι αδύνατο να πλησιάσουμε το αγαθό, αν πρώτα δεν απομακρυνθούμε και αποφύγουμε το κακό.»

(Μέγας Βασίλειος, Εις Ψαλμόν 33)

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης