-Λόγοι Πνευματικοί

Για κάθε καλό…

"Για κάθε καλό προηγείται πειρασμός. Και δεν είναι σίγουρο, αν κάτι είναι αρεστό στον Θεό, αν δεν περάσει τη δοκιμασία του πειρασμού."

(Αββάς Δωρόθεος)

 

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης