-Λόγοι Πνευματικοί

Όπως ο μαγνήτης

Γέρων Γαβριήλ ο Αγιορείτης

«Να νηστεύετε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από λάδι. Να προσέχετε. Να κάνετε καμιά ελεημοσύνη. Ο μαγνήτης δεν ελκύει τα σίδερα; Και η εξομολόγηση, η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη ελκύουν το έλεος του Θεού.»

(Γέρων Γαβριήλ ο Αγιορείτης)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης