-Λόγοι Πνευματικοί

Μετατρέπεται η λύπη σε χαρά

λύπη - χαρά

«Οι ενάρετοι δεν έχουν λύπη, η οποία να μην μετατρέπεται σε χαρά, όπως και οι αμαρτωλοί δεν έχουν χαρά, η οποία να μην μετατρέπεται σε λύπη.»

(Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης