-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

π.Χαράλαμπος Στεφανόπουλος: Εισοδικό

π.Χαράλαμπος Στεφανόπουλος - μνημόνιο άγγελοι και δαιμόνια

Ε Ι Σ Ο Δ Ι Κ Ο

Πηγές ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΖΩΗΣ

ποτέ να μη στερεύουν,

να μας κρατούν ειρηνικούς,

αρρώστιες να γιατρεύουν.

-*-

Του καθενός μας ηζωή,

ψαλτήρι ΑΛΗΘΕΙΑΣ να ‘ναι,

ΜΝΗΜΟΝΙΑ σωτήρια,

που στο Θεό μας πάνε.

-*-

Όλο το πρόγραμμα ζωής,

φίνεται κολασμένο,

με δαίμονες ΜΝΗΜΟΝΙΑ,

σκληρά βασανισμένο.

[Dr. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος Πρωτοπρεσβύτερος – ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ]

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης