-Λόγοι Πνευματικοί

Με ευγνωμοσύνη…

χέρια - ευγνωμοσύνη

Εάν μας ιδεί να δεχόμαστε τα παρόντα δυσάρεστα με ευγνωμοσύνη, ή θα απομακρύνει τα λυπηρά, ή θα μας αμείψει με  τα μεγάλα στεφάνια της υπομονής.

(Μέγας Βασίλειος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης