-Λόγοι Πνευματικοί

Σκοτίζει το λογισμό

πουλιά - γλάροι

Όπως όταν τσίμπλα στα μάτια του σώματος δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας έτσι και η επιθυμία των παρόντων, σκοτίζει το λογισμό.

(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης