-Λόγοι Πνευματικοί

Ποια είναι τα σημεία;

Χριστός

«Ποια είναι τα σημεία αγάπης προς τον Θεό; Ο ίδιος ο Κύριος μας τα έδειξε, λέγοντας: Να Με αγαπάτε και να τηρείτε τις εντολές Μου».

(Άγιος Βασίλειος ο Μέγας)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης