-Λόγοι Πνευματικοί

Το αυτεξούσιο είναι…

Μέγας Βασίλειος

Μέγας Βασίλειος

«Η ελεύθερη βούληση εξαρτάται από την προσωπική μας εκλογή. Αυτή η προσωπική εκλογή είναι το αυτεξούσιο».

(Μέγας Βασίλειος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης