-Λόγοι Πνευματικοί

Σκοτίζουν τη διαύγεια του νου

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Η αθυμία και η αγωνία και η συνεχής φροντίδα, πολλές φορές και ο θυμός, σκοτίζουν τη διαύγεια του νου και δεν αφήνουν να γεννηθούν από αυτόν λογικές σκέψεις.»

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης