-Λόγοι Πνευματικοί

Δώσε και πάρε

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Δώσε ψωμί και πάρε Παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Λύτρο της ψυχής είναι η ελεημοσύνη».

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης