-Δικτυακή Τηλεόραση βίντεο-Ελλάδα

Εδώ μέσα κυλάει Ελληνικό αίμα

«Ελληνάρες! Μερικές φορές οι σωματικές δυνάμεις, εγκαταλείπουν το σώμα.Τους μύες, τα κόκκαλα που είμαστε φτιαγμένοι. Αλλά εκεί, μας στηρίζει κάτι άλλο. Εδώ μέσα, κυλάει ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ κι εδώ μέσα χτυπάει ψυχή ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου!! Είμαστε πολεμιστές!! Και σήμερα κερδίσαμε με αυτό!! Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δύναμη!» – ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΙΔΗΣ

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης