-Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Ακαδημίας Κοινωνικών Εθνικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών 11.05.2015

 

Ακαδημία Κοινωνικών Εθνικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών - δελτίο τύπου

Με ιδιαίτερη τιμή

Δρ.Στεφανόπουλος Χαράλαμπος, Πρωτοπρεσβ.

Πρόεδρος Ακαδημίας Κοινωνικών Εθνικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών

Με εκτίμηση

Τσαβδαρίδης Χαράλαμπος

Σύμβουλος Ακαδημίας Κοινωνικών Εθνικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης