-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Στην εποχή μας, πού τόσο αυξήθηκαν τα σκάνδαλα, πρέπει να…

εκκλησία - Ρωσσία
Σοφή συμβουλή των έμπειρων και σεβάσμιων γερόντων της Όπτινα
 
Θεωρώ ιερό καθήκον μου να σάς μεταφέρω μια σοφή συμβουλή των έμπειρων και σεβάσμιων γερόντων της Όπτινα, συμβουλή πού έδιναν σ’ όσους μοναχούς και κοσμικούς ειλικρινά επιζητούσαν τη σωτηρία τους:
«Στην εποχή μας, πού τόσο αυξήθηκαν τα σκάνδαλα, πρέπει να προσέχει κανείς αποκλειστικά τον εαυτό του, μη δίνοντας σημασία στη ζωή και τις πράξεις του πλησίον και μην κρίνοντας τούς σκανδαλοποιούς.
Γιατί η ψυχοφθόρα ενέργεια του πειρασμού εύκολα περνά από τούς πεσμένους στην αμαρτία σ’ εκείνους πού τούς κρίνουν». Οι γέροντες συμβούλευαν τούς κοσμικούς να χειραγωγούνται πνευματικά από το Ευαγγέλιο και από τα έργα των αγίων πατέρων πού έγραψαν νουθεσίες για όλους γενικά τούς χριστιανούς, όπως λ. χ. ο άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ.

Τους μοναχούς τούς συμβούλευαν να χειραγωγούνται, επίσης, από το Ευαγγέλιο και από τα έργα των αγίων πατέρων πού έγραψαν νουθεσίες ειδικά για τούς μοναχούς. Αν χειραγωγείται από τα πατερικά συγγράμματα ό μοναχός, σε κάθε μοναστήρι μπορεί να σωθεί. Δεν θα σωθεί όποιος χειραγωγείται από το θέλημα του και τον λογισμό του, έστω κι αν ζει στη βαθιά έρημο.

«Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα πού έχει ν’ αντιμετωπίσει», προφήτεψε ό Κύριος. «Επειδή μάλιστα θα αυξηθεί η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί». Ό ερχομός των πειρασμών ανήκει στην ακατάληπτη από μάς δικαιοδοσία του Θεού: «Αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα» είπε Εκείνος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ B ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης