-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Επιστολή ΙΓ σε αδελφό που δοκιμάζεται από πειρασμό.

Αββάς ΔωρόθεοςΑββά Δωροθέου έργα ασκητικά
Όπως ακριβώς οι σκιές ακολουθούν τα σώματα, έτσι και οι πειρασμοί τις εντολές του Θεού. Γιατί, όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος*, όποιος δεν γεύτηκε πειρασμούς δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην απορήσεις λοιπόν, παιδί μου, αν συναντήσεις θλίψεις και πειρασμούς, ενώ ζητάς συμβουλές για τη σωτηρία της ψυχής σου. Αλλά να υπομένεις ατάραχα και να προσεύχεσαι, ευχαριστώντας το Θεό, που αξιώνεσαι να πειραστείς, για χάρη της εντολής του Θεού, για να γυμναστεί και να δοκιμαστεί η ψυχή σου. Ο αγαθός Θεός να σου χαρίσει πνευματική αγρύπνια και υπομονή στον καιρό του πειρασμού.
Τῷ Θεῷ πρέπει κάθε δόξα τιμή καί προσκύνηση,
τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!
* «Ουδείς απείραστος δυνήσεται εισελθείν εις τήν βασιλείαν των ουρανών. ‘Επαρον γάρ φησί, τούς πειρασμούς, καί ουδείς ο σωζόμενος».
(Αβ. Αντ. P.G. 65, 77A).
Ἀπό τό βιβλίο: «Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά» (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΓ΄ σελ. 425)
Ἐκδόσεις «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»,
Ιερά Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα

ΠΗΓΗ:ΔΙΑΚΟΝΗΜΑ

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης