-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Κλήμης Αλεξανδρείας: »Η ασθένεια της ψυχής».

»Να φοβόμαστε όχι την εξωτερική ασθένεια, αλλά τα αμαρτήματα, εξαιτίας των οποίων προήλθε η ασθένεια, και να φοβόμαστε την ασθένεια της ψυχής και όχι του σώματος».

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης