-Γέροντες της εποχής μας -Λόγοι Πνευματικοί

Η συναίσθηση της αμαρτωλότητά μας

– Ό  Θεός  άπό  αγάπη  δέν  επιτρέπει  στήν  άρχή  της  πνευματικής  μας  ζωής  νά συναισθανθούμε τήν άμαρτωλότητά  μας, γιά  νά μήν καμφθούμε. Υπάρχουν φιλότιμες και ευαίσθητες ψυχές πού δέν θά τό άντεχαν και θά πάθαιναν ζημιά.

(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης