-Γέροντες της εποχής μας

Περί αναίδειας.

– Γέροντα, όταν ό αναιδής γίνεται πιο αναιδής άπό τό ενδιαφέρον πού τού δείχνεις, πώς θά τόν βοηθήσης;
– Νά  σου  πώ:  όταν  βλέπω  ότι  ό  άλλος  δέν  βοηθιέται  άπό  τό  ενδιαφέρον  μου,   τήν καλωσύνη, τήν αγάπη, τότε λέω ότι δέν έχω συγγένεια μαζί του καί αναγκάζομαι νά μήν του φέρωμαι  μέ  καλωσύνη.  Κανονικά,   όσο  καλωσύνη  σου  δείχνουν,   τόσο  πρέπει  νά αλλοιώνεσαι, νά διαλύεσαι, νά λειώνης. (Άγιος Γέρων Παΐσιος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης