-Άγιον Όρος

Καθηγούμενος Ι.Μ.Κουτλουμουσίου: Το Άγιον Όρος είναι…

Το Άγιον Όρος το διαφεντεύει και το προστατεύει και ηγουμενεύει η Παναγία μας. Και έτσι σε όποιο Μοναστήρι κι αν είμεθα, είμεθα στο Άγιον Όρος. Είναι τόπος Προσευχής, είναι τόπος Αγιασμού, είναι τόπος Ησυχίας και στο Άγιον Όρος όταν θέλει κανείς σώζεται. Μπορεί να σωθεί. Με αυτές τις σκέψεις ζούμε και με αυτές τις προϋποθέσεις είμεθα στο Άγιον Όρος και αγωνιζόμεθα.

Λένε οι Πατέρες ότι ο Θεός έδωσε εντολή στον Νώε να κατασκευάσει την Κιβωτό για να σωθεί μέρος απ’ τη Δημιουργία Του. Η Νέα Κιβωτός, λοιπόν, η Εκκλησία, μας την παρέδωσε ο Χριστός, όχι για σωθεί μέρος απ’ τη Δημιουργία Του, αλλά για να σωθεί η συν πάσα κτίσις. Συνεπώς, δεν έχουμε πολλούς δρόμους ν’ ακολουθήσουμε. Ένας είναι ο δρόμος αυτός. Μέσα στην Εκκλησία.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης