Ανακοινώσεις

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ: »Ελληνικά-Αγγλικά-Ρώσικα»

Χαράλαμπος: Η Διαδικτυακή Έκδοση  ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ λειτουργεί πλέον και σε δύο ακόμη γλώσσες εκτός την Ελληνική. Πατώντας στην αντίστοιχη εικόνα από τις παρακάτω, μπορείτε να μεταβείτε στην ανάλογη έκδοση της Πεμπτουσίας

Ελληνικά, Αγγλικά ή Ρώσικα.

Ελληνική Έκδοση ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Αγγλική Έκδοση ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Ρωσική Έκδοση ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης