-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Λόγοι Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

*Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου.

*Ας κερδίζουμε τις ψυχές μας με τις ελεημοσύνες, ας δώσουμε από τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς, για να γίνουμε πλούσιοι σε ουράνια αγαθά.

*Μη θέλεις να πείσεις με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Μισώ την διδασκαλία που είναι αντίθετη με τον τρόπ ζωής.

*Πρέπει να είμαστε ευκολομετακίνητοι από το κακό προς το καλύτερο και αμετακίνητοι από το καλό προς το χειρότερο.

*Καλύτερα να νικιέται κάποιος όταν πρέπει, παρά να νικά με τρόπο αθέμιτο και επικίνδυνο.

*Λάμπει περισσότερο από τα αστέρια ο ευσεβής βίος.

*Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φώς και  ζωή. Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί.

*Είναι γνώρισμα της ψυχής που αγαπά τον Θεό να υποτάσσει στα θεία καθετί το ανθρώπινο.

*Τα γυμνά κοκκαλα πείθουν όσους τα βλέπουνότι τίποτε από τα γήινα δεν είναι δικό μας.

(Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης