-Λόγοι Πνευματικοί

Θεραπεία των παθών

»Εκείνος που απέβαλε τη φιλαυτία,

που αποτελεί τη μητέρα όλων των παθών,

με τη βοήθεια του Θεού,

εύκολα θεραπεύει και τα λοιπά πάθη.»

(Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης