-Λόγοι Πνευματικοί

Η αίρεση.

μοναχός - λίμνη

»Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς,

αλλά την αίρεση,

όχι τον άνθρωπο,

αλλά την πονηρή πράξη,

την διεφθαρμένη γνώμη.»

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης