-Λόγοι Πνευματικοί

Από Αγάπη…

-Αν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη.

-Αν μιλάς, να μιλάς από αγάπη.

-Αν διορθώνεις κάποιον, να τον διορθώνεις από αγάπη.

-Αν συγχωρείς, να συγχωρείς από αγάπη.

-Στο βάθος της καρδιάς σου να έχεις τη ρίζα της αγάπης.

-Από μια τέτοια ρίζα, μόνο καλό μπορεί να προέλθει.

-Αγάπα το Θεό, και κάνε ό, τι θέλεις.

Ιερός Αυγουστίνος

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης