-Λόγοι Πνευματικοί

Πνευματική Παρακαταθήκη

Οι άνθρωποι όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν ο ένας τον άλλον.

Και πάλι όσο πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τόσο πλησιάζουν τον Θεό.

(Αββάς Δωρόθεος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης