-Λόγοι Πνευματικοί

Η πνευματική θεραπεία.

»Εξ αιτίας της απιστίας μας και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Θεό,  δε μπορούμε ακόμη να επιτύχουμε την πνευματική θεραπεία και σωτηρία μας.»

(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης