-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν... -Ορθοδοξία

Γιατί ο Κύριος έγινε άνθρωπος;

Για να θεωθεί ο άνθρωπος

«Έγινε Υιός ανθρώπου, ενώ ήταν γνήσιος Υιός του Θεού, για να κάνει τους υιούς των ανθρώπων τέκνα θεού»

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

 

Για να ανακαινίσει τον άνθρωπο
«Είναι Κύριος και Θεός και φανερώθηκε για μας, όχι με τη μορφή Θεού, για να μη τρομάξει τον ασθενή άνθρωπο. Αλλά φανερώθηκε με τη μορφή δούλου, για να ελευθερώσει τον υποδουλωθέντα άνθρωπο»

(Μέγας Βασίλειος)

 

Για να ελευθερώσει το υποδουλωμένο ανθρώπινο γένος
«Ποιος να το συλλογιστεί και να μην καταπλαγεί; Ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος; Από που και γιατί; Για τη δική μας σωτηρία, για το δικό μας καλό, για να μας ελευθερώσει από τα χέρια του μιαρού διαβόλου»

(Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης)

 

Για να αγιάσει την ανθρώπινη σάρκα
«Μάθε ότι γι’ αυτό ο Θεός φανερώθηκε με ανθρώπινη σάρκα, επειδή έπρεπε να αγιάσει την καταραμένη σάρκα, εκείνη που ασθένησε να δυναμωθεί, εκείνη που αποξενώθηκε από το Θεό να ξαναγυρίσει κοντά Του και εκείνην που ξέπεσε από τον Παράδεισο να ξαναγυρίσει στους ουρανούς

(Μέγας Βασίλειος)

 

Για να συγχωρήσει την αμαρτία του ανθρώπου
«Γι’ αυτό και πήρε ανθρώπινη σάρκα ο Υιός και Λόγος του Θεού, όχι για να μας καταφρονήσει για τις αδυναμίες και τα αμαρτωλά μας έργα, αλλά για να τα συγχωρήσει και να τα εξαλείψει. Και πρέπει να θαυμάζουμε την αρετή του Χριστού που αστράφτει, διότι καταδέχτηκε και συγκατέβηκε να έχει Αυτός, ο αγιώτατος και τέλειος Θεός και άνθρωπος, τέτοιους προγόνους, χωρίς ποτέ να ντρέπεται για τις δικές μας αμαρτίες. Με το παράδειγμά Του δε, μας διδάσκει να μη ντρεπόμαστε για την αμαρτωλότητα των προγόνων μας, αλλά ένα μόνο να επιδιώκουμε, την αρετή

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

 

Για να ξεριζώσει την αμαρτία
«Για να ξεριζωθεί η αμαρτία και το ενωμένο μαζί της κακό, αυτό μόνο η θεία δύναμη μπορεί να το κατορθώσει. Διότι δεν εξουσιάζει, ούτε μπορεί ο άνθρωπος να ξεριζώσει την αμαρτία με τη δική του δύναμη. Σε σένα ανήκει το να παλαίψεις, το να πολεμήσεις εναντίον της, να τη χτυπήσεις και να σε χτυπήσει, αλλά το να ξεριζωθεί ανήκει στο Θεό. Διότι εάν εσύ μπορούσες να κάνεις αυτό, ποια ανάγκη να έρθει ο Κύριος; Όπως λοιπόν δεν μπορεί να βλέπει το μάτι χωρίς φως, ή να μιλά κανείς χωρίς γλώσσα, ή να ακούει
χωρίς αυτιά ή να περπατά χωρίς πόδια, ή να εργάζεται χωρίς χέρια, έτσι δεν μπορείς χωρίς τον Ιησού να σωθείς ή να μπεις στην βασιλεία των ουρανών

(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)

 

Για να φέρει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό
«Και ο ασώματος έρχεται κοντά μας με σώμα. Εκείνος που είναι άσαρκος, περιφέρει σάρκα για να κάνει τη δυνατή και γεμάτη πάθη ανθρώπινη φύση λαμπρή και απαλλαγμένη από πάθη και να φέρει την ανθρωπότητα κοντά στο Θεό Πατέρα, συμφιλιώνοντας μαζί Του το ανθρώπινο γένος, το εχθρικό και πολέμιο λόγω της αμαρτίας

(Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων)

 

Για να διώξει την άγνοια του Θεού και την πλάνη
«Από αγάπη κατέβηκε σε μας ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομοούσιος και ομοδίαιτος με τους ανθρώπους. Για να διδάξει σ’ αυτούς τη μεταξύ τους αγάπη, αφού διέλυσε τις πλανεμένες ιδέες για την πολυθεΐα, τους φανέρωσε την αληθινή θεογνωσία.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

 

Για να μας διδάξει την ταπείνωση
«Έγινε λοιπόν ο Υιός του Θεού άνθρωπος, για να δείξει σε ποιο ύψος θα μας ανεβάσει για να γίνει παράδειγμα ταπεινώσεως, την οποία έχει η σάρκα πάθος, και φάρμακο που θεραπεύει την υπερηφάνεια»

(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

 

Για να αποκτείνει τον θάνατο
«Γι’ αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να σκοτώσει τον θάνατο που είχε φωλιάσει μέσα στον άνθρωπο. Διότι όπως τα θεραπευτικά φάρμακα κατακρατούν τα δηλητήρια όταν εισαχθούν μέσα στο σώμα, και όπως το σκοτάδι που υπάρχει μέσα στο σπίτι φεύγει, όταν μπει φως, έτσι και ο θάνατος που καταδυνάστευε την ανθρώπινη φύση αφανίστηκε με την παρουσία της Θεότητος»

(Μέγας Βασίλειος)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης