-Λόγοι Πνευματικοί

Όλα μου επιτρέπονται αλλά…

»Όλα μου επιτρέπονται αλλά δεν συμφέρουν όλα.Όλα μου επιτρέπονται αλλά εγώ δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να εξουσιασθεί από τίποτε.Τα φαγητά είναι για την κοιλιά, και η κοιλιά για τα φαγητά.Ο Θεός θα καταργήσει και αυτήν και εκείνα.Αλλά το σώμα δεν είναι διά την πορνείαν, είναι διά τον Κύριον και ο Κύριος διά το σώμα.»(Κορινθίους Α, 12-14)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης