-Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Ο άνθρωπος αισθάνεται πλούσιος όταν χαρίζει:

Ο άνθρωπος αισθάνεται πλούσιος όταν χαρίζει:

Στους εχθρούς του…….Συγχώρεση


Στους φίλους του…….Την καρδιά του


Στα παιδιά του…….Παράδειγμα


Στους αντιφρονούντες…….Ανοχή


Στον πατέρα του…….Υπακοή


Στη μητέρα του…….Τρυφερότητα


Στον εαυτό του…….Αυτοσεβασμό


Στους γείτονες του…….Καλούς τρόπους


Στους παραπαίοντες…….Κατανόηση


Σε όλους…….Αγάπη


About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης