Άγιον Όρος ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Ι.Μ.Εσφιγμένου

Ἁγιορείτικες ἀγρυπνίες!!!


Πολυέλαιοι καί θυμίαμα,
ψαλμωδίες καί ἱσοκράτημα,
πατέρες πού εἶχες νά δεῖς καιρό,
ἔρημος καί Μονές,
…κουκούλια καθαρά καί ράσα μπαλωμένα,
κρασί ἁγιορείτικο καί κόλλυβα,
ροφός μέ κραμυδόζουμο,
κατάνυξη καί δάκρυα,
ὀρθοστασία καί θεία μετάληψη,
καί τέλος, ξαπλώνεις ὅλο χαρά,
κατάκοπος ἀλλά εὐτυχισμένος!
Ἅγιον Ὄρος!!!

(Πηγή: Ι.Μ.Εσφιγμένου – Άγιον Όρος)

logo-sima-gerontesmas

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης