-Ανακοινώσεις

Γιορτάζει ἡ Παναγία Γοργοϋπήκοος τῆς Μονῆς Δοχειαρίου.

«Τέτρωμαι τῷ πόθῳ σου Μαριάμ,
φλέγει με ὁ ἔρως,
καθορᾶν σου τῆς ἱερᾶς,
Εἰκόνος Παρθένε, τήν δόξαν καί τό κάλλος,
…καί κόρον οὐ λαμβάνω τοῦ μεγαλύνειν σε»

(Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, γιά τήν Γοργοϋπήκοο)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης