-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Όσοι ασχολούνται με μάγια λένε και πολλά ψέματα

– Γέροντα, οί μάγοι έχουν κάποια πληροφορία;
– Έχουν  πληροφορία  άπό  τόν  διάβολο,   αλλά λένε  καί  πολλά  ψέματα.  Κι  εσείς  νά προσέχετε  εκεί στο  άρχονταρίκι.  Πρέπει  νά  ελέγχετε  τήν  κατάσταση.  Νά  βλέπετε  τί άνθρωποι είναι  αυτοί πού έρχονται, γιατί μπορεί νά έρθη καί κανένας πού ασχολείται μέ μαγικά. Σας φαίνεται παράξενο; Σε μιά αγρυπνία εδώ ήρθαν δυο άτομα πού ασχολούνταν μέ  μαγικά. Πλησίαζαν  τούς  ανθρώπους  καί  τούς  έλεγαν  διάφορα.  Έλεγαν  καί  ψέματα  ότι έχουν  σχέση  καί  μέ  τόν  Καντιώτη.  Σέ  μιά  γυναίκα  είπαν:  Σού  έχουν  κάνει  μάγια.  Θά ‘ρθούμε  στό  σπίτι  σου,   νά  τά  λύσουμε  μέ  έναν  σταυρό  πού  έχουμε.  Έρχονται στήν αγρυπνία,   μιλούν  καί  λίγο  πνευματικά,   οπότε  σού  λένε  οί  άλλοι:  άφού  έρχονται  στήν αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι, καί ανοίγουν τήν καρδιά τους.

Πώς  μπερδεύουν  τόν  κόσμο  μέ  τά  ψέματα  πού  λένε!  Γιά  νά  ξεγελάση  κάποιος  μιά κοπέλα,   της  είπε:  Ό  πατήρ  Παΐσιος  είδε  όραμα  ότι  θά  σέ  παντρευτώ  πάρε  νά  φορέσης αυτό,   χωρίς  νά  εξέτασης  τί  είναι,   καί  της  έδωσε  κάτι  πού  ήταν  μαγικό.  ‘Αλλά  εκείνη ευτυχώς δέν τό φόρεσε. Καλά, ό πατήρ Παΐσιος μέ τέτοια ασχολείται!, είπε καί πιάνει καί μου  γράφει  ένα  γράμμα,   τέσσερις  σελίδες  μέ  πυκνά  γράμματα,   γεμάτο  βρισιές. Τέτοιο βρισίδι! Δέν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι νά γίνη τό βρισίδι, άφού δέν ξεγελάστηκες νά φορέσης αυτό τό σατανικό!.
– Σας ήξερε, Γέροντα;
– Όχι, δέν μέ ήξερε. Κι έγώ δέν τούς ήξερα, ούτε αυτήν ούτε εκείνον.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης