-Γέροντες της εποχής μας -Λόγοι Πνευματικοί

Υπάρχουν άνθρωποι…

Υπάρχουν άνθρωποι που αγρυπνούν για μερικούς, και υπάρχουν άνθρωποι που αγρυπνούν για όλους.

»Υπάρχουν άνθρωποι που αγρυπνούν για μερικούς,

και υπάρχουν άνθρωποι που αγρυπνούν για όλους.»

(Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης