-Γέροντες της εποχής μας -Λόγοι Πνευματικοί

Δεν εμφανίζεται όπως είναι…

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός

«Η αμαρτία ποτέ δεν εμφανίζεται όπως είναι, γυμνή, αφηρημένη, γιατί εάν εμφανισθεί έτσι, δεν απατά εύκολα τον νου του ανθρώπου, ώστε να αμαρτήσει. Έρχεται κεκαλυμμένη από μία πρόφαση και με τον δόλο αυτό απατά τον άνθρωπο.»

(Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης