-Γέροντες της εποχής μας

Οι μάγοι χρησιμοποιούν και διάφορα ­αγιωτικά.

– Γέροντα, τί είναι οί γητευτές;
Μάγοι  είναι.  Χρησιμοποιούν  τούς  Ψαλμούς  τού  Δαβίδ,   ονόματα  Άγιων  κ.λπ.  και ανακατεύουν  και  επικλήσεις  δαιμόνων.  Ένώ  δηλαδή  εμείς  διαβάζοντας  τό  Ψαλτήρι επικαλούμαστε την βοήθεια τού Θεού καί δεχόμαστε τήν θεία Χάρη, εκείνοι, μέ τόν τρόπο πού  τό  χρησιμοποιούν,   βρίζουν  τόν  Θεό,   αρνούνται  τήν  θεία  Χάρη,   καί  έτσι τούς  κάνουν μετά  τά  δαιμόνια  τό  χατίρι. Μού έλεγαν  γιά ένα παιδί  ότι είχε πάει σέ έναν μάγο,   γιά  νά πετύχη κάτι. Εκείνος τού διάβασε κάτι άπό τό Ψαλτήρι καί τό παιδί πέτυχε αυτό πού ήθελε. Έπειτα όμως άπό λίγο καιρό άρχισε νά σβήνη, νά λειώνη τό φουκαριάρικο. Τί είχε κάνει ό μάγος; Είχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στά χέρια του καί  άρχισε νά του διαβάζη τόν  50ο Ψαλμό.  Όταν έφθασε  στον  στίχο  ­θυσία  τω  Θεω,   πετούσε  τούς  ξηρούς  καρπούς, κάνοντας  θυσία  στους  δαίμονες,   γιά  νά  τού  κάνουν  τό  χατίρι.  Έτσι  εβριζε  τόν  Θεό  μέ  τό Ψαλτήρι.
– Γέροντα, μερικοί πού ασχολούνται μέ μαγικά χρησιμοποιούν τόν σταυρό, εικόνες…
– Ναί,   τό  ξέρω,   άπό  ‘δώ  νά  καταλάβης  τί  απάτη  κρύβεται  πίσω  άπό  όσα κάνουν!  Έτσι ξεγελιούνται οί καημένοι οί άνθρωποι. Βλέπουν ότι χρησιμοποιούν κεριά, εικόνες κ.λπ. καί τούς εμπιστεύονται. Νά, μού είπε κάποιος ότι, στήν πόλη πού μένει, μιά Τουρκάλα έχει βάλει  μιά  εικόνα  της  Παναγίας  πάνω  σέ  μιά  πέτρα  καί  λέει:  Ή  πέτρα  πού  βοηθάει  τόν κόσμο! Δέν λέει ή Παναγία, αλλά ή πέτρα. Οί Χριστιανοί μπερδεύονται, γιατί βλέπουν τήν εικόνα της Παναγίας, καί μερικοί πού έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τρέχουν εκεί, μέ τόν λογισμό ότι θά βοηθηθούν, καί μετά ό διάβολος τούς αλωνίζει. Γιατί, όταν ή Τουρκάλα λέει ότι ή πέτρα βοηθάει τόν κόσμο καί όχι ή Παναγία, άπό ‘κεί καί πέρα μπαίνει στήν μέση ό  διάβολος,   επειδή  αυτό  είναι  περιφρόνηση  στήν  Παναγία.  Απομακρύνεται  ή  Χάρις  τού Θεού καί αρχίζει ό δαιμονισμός. Καί τρέχουν οί  Χριστιανοί νά τούς κάνη καλά ή πέτρα – ή πέτρα καί  τό  τσιγκελάκι! -, καί τελικά σακατεύονται, γιατί άπό τόν διάβολο τί βοήθεια νά έχεις; Αν είχαν λίγο  μυαλό, θά σκέφτονταν Τουρκάλα, Μουσουλμάνα, τί δουλειά έχει μέ τήν  εικόνα  της  Παναγίας;.  Ακόμη  καί  νά  έλεγε  ότι ή  Παναγία  βοηθάει,   άφού  είναι Μουσουλμάνα, τί σχέση έχει μέ τήν Παναγία; Πόσο μάλλον τώρα πού λέει ότι ή πέτρα τούς βοηθάει!  Είπα  σέ  κάποιον  νά ενημερώσουν τήν Μητρόπολη  καί  νά λάβουν  μέτρα,   γιά  νά φυλαχθή ό κόσμος.
– Γέροντα, ό κόσμος μας ζητάει φυλαχτά.
– Καλύτερα  νά  δίνετε  σταυρουδάκια,   όταν σας  ζητούν  φυλαχτό.  Μήν  κάνετε  φυλαχτά, γιατί καί οί μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν άπ’ έξω καμμιά είκονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα  έχουν  διάφορα  μαγικά. Βλέπουν  οί  άνθρωποι  τήν  εικόνα  ή  τόν  σταυρό  καί μπερδεύονται.  Νά,   πριν  άπό  μέρες  μού  έφεραν  ένα  φυλαχτό  άπό  έναν  Τούρκο  Ιμπραήμ, πού  είχε  καί  σταυρό  κεντημένο  επάνω.  Έχω  μάθει  καί  γιά  έναν αθεόφοβο  ότι  τυλίγει
διάφορες  είκονίτσες  καί  μέσα  βάζει  τρίχες,   ξυλάκια,   καρφίτσες,   χάνδρες κ.λπ.  Όταν  ή Εκκλησία  τόν  ήλεγξε,   είπε:  είμαι  μέντιουμ,   γιατί  είναι  ελεύθερα  τά  μέντιουμ,   καί  έτσι κάνει  ό, τι  θέλει.  Είπα  σε  κάποιον  πού  είχε  πάθει  ζημιά  άπό  αυτόν:  Νά  πάς  νά έξομολογηθής,   γιατί  δέχεσαι  επιδράσεις  δαιμονικές.  Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται  μετά καί  μού  λέει:  Δεν  ένιωσα  καμμιά  διαφορά.  ¨Βρέ,   μήπως  έχεις  τίποτε  επάνω  σου  άπ’ αυτόν  τόν  πλανεμένο;,   τόν  ρωτάω.  Ναί,   λέει,   έχω ένα μικρό  κουτάκι  σάν  μικρό Ευαγγέλιο.  Τό  παίρνω,   τό  ανοίγω  καί  βρίσκω  μέσα  διάφορες  είκονίτσες  τυλιγμένες. Ξετυλίγω-ξετυλίγω καί πιο μέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σάν ξύλα! Τό πήρα καί ελευθερώθηκε ό άνθρωπος. Βλέπεις τί τεχνίτης είναι ό διάβολος!
Φορούν  οί  καημένοι  άνθρωποι  κάτι  τέτοια  φυλαχτά,   δήθεν  γιά  νά  βοηθηθούν,   καί ταλαιπωρούνται.  Αυτά  πρέπει  νά  τά  κάψουν  καί  νά  παραχώσουν  τήν  στάχτη  ή  νά  τά πετάξουν στήν θάλασσα καί νά πάνε νά εξομολογηθούν. Έτσι μόνον ελευθερώνονται. Είχε έρθει στο Καλύβι ένας νεαρός πού είχε πολλά προβλήματα καί βασανιζόταν σωματικά καί ψυχικά  πάνω  άπό  τέσσερα  χρόνια.  Ζούσε  αμαρτωλή  ζωή  καί  τόν  τελευταίο  καιρό  είχε κλεισθή στο σπίτι του δεν ήθελε νά βλέπη άνθρωπο. Δυο φίλοι του, πού έρχονταν τακτικά στο Αγιον Όρος, τόν έπεισαν μετά άπό πολλές δυσκολίες νά τόν πάρουν μαζί τους στό Όρος, μέ  σκοπό νά  τόν  φέρουν  στό  Καλύβι.  Στήν  διαδρομή  άπό  τήν  Ούρανούπολη  μέχρι  τήν Δάφνη,   κάθε  φορά  πού  τό  καράβι  έπιανε  σέ  σκάλα  μοναστηριού,   ό  νεαρός  σωριαζόταν κάτω. Οί φίλοι του  μέ τούς πατέρες πού ήταν στο καράβι προσπαθούσαν νά  τόν συνεφέρουν λέγοντας τήν ευχή. Μέ πολλή δυσκολία έφθασαν στο Καλύβι. Ό καημένος μού άνοιξε τήν καρδιά  του,   μού  μίλησε γιά τήν ζωή του. Είδα ότι βασανιζόταν άπό κάποια δαιμονική επήρεια. Τού είπα νά πάη νά έξομολογηθή εκεί σέ έναν πνευματικό, νά κάνη ό, τι τού πή, καί  θά  γίνη  καλά.  Πράγματι  πήγε  καί  εξομολογήθηκε.  Όταν  μπήκαν  στο  καράβι,   γιά  νά επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ό πνευματικός του είπε νά πετάξη στήν θάλασσα τό φυλαχτό πού του είχε δώσει κάποιος γνωστός του καί τό φορούσε επάνω του, αλλά τού
ήταν  αδύνατο  νά  τό  κάνη.  Όσο  κι  αν  οί  φίλοι  του  τόν  παρακαλούσαν  νά  σηκωθή  νά  τό πετάξη,   εκείνος  έμενε  σάν  άγαλμα.  Δεν  μπορούσε  νά  σηκωθή  άπό  τό  κάθισμα.  Τότε  τόν έπιασαν  καί  μέ  πολύ  κόπο  τόν  έβγαλαν  έξω  στο  κατάστρωμα.  Μέ  τήν  βοήθεια  τους  ό νεαρός κατάφερε νά βγάλη τό φυλαχτό καί νά τό άφήση νά πέση στήν θάλασσα, γιατί δέν είχε τήν δύναμη νά τό πετάξη. Αμέσως αισθάνθηκε νά έλευθερώνωνται τά χέρια του καί τό ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε άπό τήν χαρά του νά χοροπηδά στον διάδρομο  γεμάτος  ζωντάνια  καί  νά  δοκιμάζη  τήν  δύναμη  τών  χεριών  του  στά  σίδερα  καί στά τοιχώματα του πλοίου.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης