-Λόγοι Πνευματικοί

Η προς τον Θεόν Αγάπη

Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ

Ο ΑΒΒΑΣ Αμμούν ο Νιτριώτης επεσκέφθη κάποτε τον Μέγαν Αντώνιον και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα τον ερώτησε:
– Πως συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισότερο από σένα, συ δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους;
– Φαίνεται ότι θα αγαπώ τον Θεόν περισσότερο από σένα, του αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μειδίαμα ο φίλος του Θεού.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης