-Άγιον Όρος -Βίοι Αγίων

31 Αυγούστου – Γιορτή Αγίας Ζώνης (Ποίημα)

Πολυευκλεής, Πολύτιμη, Σεπτή Αγία Ζώνη

που απ΄ το Βατοπαίδιο, το σύμπαν περιζώνει.

Αγία Σωρός, πηγή της Χάριτος, Ελέους Σκεύος

των μοναζόντων θησαυρός, ορθοδοξίας Κλέος.

Περίζωσες τη Δέσποινα και η Χάρις παραμένει.

Όποιος θερμά παρακαλεί, κλαίοντας σε προσμένει.

Εσθήτα σου και Ζώνη σου, ω του Αχώρητου η Χώρα,

για ίαση μας άφησες ατίμητα, Παραμυθίας δώρα.

Στο Βατοπαίδιο σήμερα, όλη η γη γυρίζει.

Η Χάρις και η Δωρεά εκ της Σωρού, αναβλύζει.

Καρκίνου τρόμος και ίαση της ατεκνίας, Ζώνη,

περίζωσε τον πάσχοντα, κακό να μη ζυγώνει.

Μας χάρισες Παντάνασσα, δώρο με παρρησία

και η ποίμνη επροικίσθηκε, με Ζώνη Υπεραγία.

Από του Άθωνα γωνιά, στα πέρατα του κόσμου

εκπέμπει δώρα η Δέσποινα, είδα και εγώ το φως μου.

Παντελεήμων Π.

(Πηγή:  »Απόψεις για τη Μονή βατοπαιδίου (και όχι μόνο)» )

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης