Ανακοινώσεις Ιερές Μητροπόλεις

Ο Βεροίας Παντελεήμων για το νέο Έτος

εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ελέω Θεού Επίσκοπος και Μητροπολίτης
της Ιεράς και Αποστολικής Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

ΠΡΟΣ
Τον ιερόν κλήρον και τον ευσεβή λαόν της καθ᾽ημάς θεοσώστου Επαρχίας

«Ελθέτω δη εφ’ ημάς η βασιλεία σου … βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης και ειρήνης».

Στην αφετηρία ενός έτους μας καλεί και πάλι, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας να ενώσουμε τις ψυχές μας και τις φωνές μας και να απευθυνθούμε προς τον φιλάνθρωπο και οικτίρμονα Θεό, τον «καιρούς και χρόνους εν τη ιδία αυτού εξουσία θέμενον». Μας καλεί να του ζητήσουμε τη βασιλεία του, μας καλεί, δηλαδή, να ανοίξουμε τις ψυχές μας, να ανοίξουμε τις οικογένειές μας, να ανοίξουμε την κοινωνία μας και τον κόσμο για να έλθει ο Θεός ανάμεσά μας• για να έλθει η χάρη του και να κατοικήσει στις ψυχές μας• για να έλθει το πνεύμα του και να μας μεταμορφώσει σε τέκνα του• για να έλθει το φως του και να καταυγάσει τη ζωή μας• για να έλθει η αγάπη του και να πληρώσει την ύπαρξή μας.

Μας καλεί η Εκκλησία μας να δεχθούμε τον Θεό σε όλες τις εκφάνσεις και τις λειτουργίες του δημοσίου και του ιδιωτικού βίου μας, στους θεσμούς, στις υπηρεσίες, στους χώρους εργασίας, στα ιδρύματα και στα σχολεία, γιατί η παρουσία του μπορεί να κατευθύνει τη σκέψη και τη δράση μας, μπορεί να καθοδηγήσει τις επιλογές και τις αποφάσεις μας, μπορεί να επηρεάσει τη στάση μας, μπορεί να αλλοιώσει τη συμπεριφορά μας, μπορεί να μεταβάλλει τα πάντα προς το αγαθό και προς το αληθινό μας συμφέρον. Διότι η βασιλεία του, για την οποία προσευχόμεθα, και η παρουσία του, την οποία ζητούμε, είναι βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης και ειρήνης. Και αυτά ακριβώς τα τρία στοιχεία είναι που λείπουν από τον κόσμο μας, αδελφοί μου.

Είναι τα τρία στοιχεία των οποίων η έλλειψη κάνει την ανθρώπινη κοινωνία απάνθρωπη. Είναι τα τρία στοιχεία των οποίων η έλλειψη οδηγεί τον άνθρωπο σε επιλογές που δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τον συνάνθρωπο, ούτε το περιβάλλον, ούτε τη φύση. Είναι τα τρία στοιχεία των οποίων η έλλειψη έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή και την εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου.

Όταν η χρηστότης συκοφαντείται και απουσιάζει από τις πράξεις και τις ενέργειες των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη ούτε στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων ούτε στις κοινωνικές σχέσεις των ομάδων ούτε διεθνείς σχέσεις των λαών. Διότι η δικαιοσύνη εδράζεται στην αρετή και στηρίζεται στις αξίες που συναποτελούν τη χρηστότητα, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίς αυτές, ακόμη και όταν υπάρχουν οι καλύτεροι νόμοι και οι καλύτερες συνθήκες.

Οταν η δικαιοσύνη στην κοινωνία και τον κόσμο υπηρετείται από πρόσωπα που στερούνται χρηστότητος, μεταβάλλεται σε τυφλή εφαρμογή των νόμων, που πολλές φορές παραβλέπει τις ανθρώπινες ανάγκες και παραγνωρίζει την ιδιοπροσωπία.

Όταν η χρηστότητα και η δικαιοσύνη μεταβάλλονται σε έννοιες χωρίς περιεχόμενο, γιατί λείπει από αυτές η έννοια του Θεού, τότε δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη, μία ειρήνη που ξεπερνά την επίφαση των νόμων και των συνθηκών και αγγίζει την ψυχή και τη ζωή των ανθρώπων.

Αδελφοί μου, σε μία εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος αισθάνεται αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον του, ο Θεός μας προσφέρει σήμερα μία ελπίδα και μία προοπτική• την ελπίδα και την προοπτική του νέου χρόνου που μας χαρίζει• την ελπίδα και την προοπτική ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να φέρει στον καθένα από εμάς, στην πατρίδα μας και στον κόσμο ολόκληρο ο, τι χρειαζόμαστε, όχι για να ζήσουμε με περισσότερο πλούτο και περισσότερη λάμψη, αγαθά που γρήγορα εξαφανίζονται, αλλά για να ζήσουμε με χρηστότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη.

Αυτές εύχομαι να κυριαρχήσουν και στη ζωή όλων μας μαζί με τη χάρη του Θεού, την οποία επικαλούμαι για όλους σας επαναλαμβάνοντας την ευχή: «Ελθέτω δη εφ’ ημάς η βασιλεία σου, Κύριε, βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης και ειρήνης».

Διάπυρος προς τον Θεόν ευχέτης
Ο Μητροπολίτης
† ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων


ΠΗΓΗ

____________________"Ακολουθείστε μας στα Social Media"____________________

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης