Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

”Ο Θεός, που γνωρίζει τις δυνατότητες των ανθρώπων,

επιτρέπει και τη δύναμη του διαβόλου να ενεργεί διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο.”

%d bloggers like this: