Λόγοι Πνευματικοί

Το άγχος καταπολεμείται με…

«Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τον καλό αγώνα.»

(Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης